Sommarens köksinvasion kan stoppas innan den får fäste

Det finns mycket charm med sommar, men bananflugor är inte en av dem. I folkmun kallas de ofta för fruktflugor eftersom det är bland frukt man vanligen hittar dem, och det i stora mängder.

Läser man lite fakta kring de här små gynnarna inser man att de kan gå från ägg till fullvuxna på åtta dagar om temperaturen är perfekt och när de genomgår larvstadiet livnär de sig på de micro-organismer som finns i multnande frukt. En hona lägger upp till fem hundra ägg och om alla kläcks så… Det går med andra ord snabbt för en liten fluga att bli några tusen.

Oftast märker vi inte av några större mängder innan sensommaren men lika bra att vara förberedd redan nu.

Det finns ett antal säkra metoder för att bli av med dem:
– Ställ fram en skål med 1 del vinäger, 1/2 del honung och ett par droppar diskmedel i. Flugorna lockas till vinägern och honungen, landar på ytan och eftersom diskmedlet avlägsnat ytspänningen sjunker de omedelbart.
– Ska man absolut ha frukt stående framme måste den vara oskadad och färsk, för där hittar fluglarverna ingen föda. Men lämpligast är att förvara den i kylen.
– Avlägsna all disk snarast. Gör rent diskhon med hett vatten och diskmedel.
– Släng sopor minst en gång per dag så de inte hittar mat.
– Förvara inga tomma vin- eller läskflaskor inomhus.
– Ha ingen kompostpåse inomhus. Ställ ut den, täck över och töm ofta.
– Torka av alla ytor som kommer i kontakt med fruktsaft eller matrester. Gör rent och håll torrt.

Oftast får man in ägg genom frukten man köper eller plockar. Se till att allt du bär hem som inte ska användas i samma sekund som det passerar tröskeln i köket är helt oskadat.

Jag har gjort en film som visar hur man gör bästa fällan för de små otygen.

Ditt mantra ska vara så här:
– Inga ägg -> Inga flugor
– Ingen mat för larverna -> Inga flugor
– Sätt ut ett par fällor -> De enda flugorna är döda flugor.

Men vi kan inte bara racka ner på den här lilla gynnaren. Inom genetiken används den flitigt eftersom dess korta livscykel gör att man inom en relativt kort tidsperiod kan studera flera generationer. De är också billiga i drift eftersom den mat de äter inte kräver några större investeringar. 

När USA 1946 provsköt V2-raketer hade man vid minst ett tillfälle bananflugor ombord, vilket gjorde dem till de första djuren i rymden. Något som historieskrivarna diskret valt att utlämna från böckerna.

Men i köket har de lik förbannat inget att göra.