Älggryta recept

Samtidigt vill vi äta mer kött producerat i vårt närområde

Under veckan har 706 personer svarat på den enkät jag lade ut vars syfte var att undersöka svenskarnas syn på köttkonsumtion. Skälet till att det var intressant just nu är på grund av den hästköttsskandal som just nu gör frivarv i media över hela världen.

Inte helt otippat har majoritetens köttvanor inte förändrats på grund av den skandal med hästkött i allehanda artiklar som just nu verkar eskalera. Men cirka 10% uppger att de äter mindre kött nu än för en månad sen. Exakt hur mycket mindre det rör sig om eller om det bara är ett samvetssvar återstår att se, men för första gången på länge har det inträffat en skandal kring maten vi äter som faktiskt kan påverka våra konsumtionsmönster.

Kommer vi att börja bry oss mer om vad vi stoppar i munnen?

Drygt hälften av respondenterna uppger att de antingen redan köper sitt kött direkt av producent eller överväger att börja göra det. Svaren ligger troligtvis i linje med den senaste tidens allt mer förekommande reportage kring möjligheter att handla direkt från gård eller producent och först när samma undersökning genomförs i höst kommer det att gå att utläsa hur många som faktiskt börjat handla och inte bara överväger det.

Det som ligger i linje med föregående är att 72% menar att kvalitén är det som avgör vid inköp och 18% ser priset som det viktigaste.

Är det ett val vi nu gör mer naturligt? Hellre bra kött sällan än dåligt kött ofta?

Hela 84% föredrar svenskt kött och 68% kan tänka sig att betala mer för kött som kommer från svenska gårdar. Men noterbart är att bara 18% köper ekologiskt kött.

Positivt är att 76% upplever det som lätt eller någorlunda lätt att få tag i kött direkt från gård / producent. Informationen har nått ut.

Det är oerhört spännande att notera hur svenskarnas mindset är inställt på lokalproducerat kött av god kvalité. Hur priset inte sägs ha lika stor påverkan vilket på sikt leder till att vi kan få en hälsosam och lönsam svensk köttindustri och mindre av dåligt kött från utlandet som letar sin in på våra matbord.

Samtliga svar återfinns här och får användas fritt så länge källa (Johan Hedberg, Matgeek.se) anges.

(Vinnare av boken blev Pernilla Johansson som underrättats via mail)