Svenskarna och köttet 2013 – 10% äter mindre kött

Älggryta

Samtidigt vill vi äta mer kött producerat i vårt närområde Under veckan har 706 personer svarat på den enkät jag lade ut vars syfte var att undersöka svenskarnas syn på köttkonsumtion. Skälet till att det var intressant just nu är på grund av den hästköttsskandal som just nu gör frivarv i media över hela världen. Inte […]